Utlysning

Nå kan du søke om øvingslokaler og studio på Tou

18 nybygde øvingsrom og 4 studioer tilknyttet et stort liverom på Tou, leies ut fra januar 2019. Musikkfelleskapet har fått navnet Tou Lyd.
Søknadsfrist: 1. oktober.

Om øvingsrommene

Øvingsrommene har ulik størrelse og ligger i første og andre etasje i nybygget på Tou, (se plantegninger). Besøksadresse er Kvitsøygata 25. Alle rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøye, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg (med forbehold om finansiering), i tillegg til å være lydtette. De fleste rom har vinduer bortsett fra 6 mindre rom. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne.

Avhengig av søknadsomfanget vurderes inntil to øvingsrom brukt som hhv. øvingshotell og drop-in.

Se plantegning med oversikt over øvingsrommene.

Om Studioene

Studioene ligger i tredje etasje i nybygget på Tou. Besøksadresse er Kvitsøygata 25. De fire studioene/kontrollrommene på 24 – 31m2, ligger alle tilknyttet et stort liverom. Rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøyde, dempet ventilasjon, demping, med vindu og dør inn til liverom og er lydtette. De to største har tilstøtende iso-booth (isolert lite rom) på 5 og 6 m2.

Live rommet på 90 m2 inklusive iso-booth på 10 m2, har himlingshøyde på nesten 6 meter. Dette må leies etter avtale. Dette kan leies også til øvingsvirksomhet, bl.a. for større band/ensembler.

Visning

Tou Lyd er fremdeles en byggeplass. Det blir derfor kun anledning til delta på fellesvisninger for aktuelle søkere:

Meld deg på visning til tou@touscene.com

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker.

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.

Leien for øvingsrommene og studioene er ved oppstart i 2019 kr 1600 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Leie av liverom har ved oppstart i 2019 en døgnpris på kr. 500. Leien vil indeksreguleres årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Etter innflytting vil det bli etablert en egen leietakerforening, som vil bistå utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere.

Søknad

Søknad sendes innen 1. oktober 2018 til: tou@touscene.com

Søknad i pdf med CV skal tydelig merkes Øvingsrom/Studio på Tou , skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde:

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består i denne omgang av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver (utpekes av STAR, etter dialog med utleier og andre musikkorganisasjoner i Stavanger). I tillegg har Stavanger kommune en observatør i komiteen.

Ved senere tildelinger skal komiteen suppleres med representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder o g av begge kjønn.

Tou Lyd og Nye Tou

Tou Lyd er en del av Nye Tou-prosjektet, Stavanger kommunes renovering og videreutbygging av gamle Tou bryggeri til kunstfabrikk, scene og møtested. Anlegget omfatter i tillegg til Tou Lyd, et atelierhus og en utvidelse av Tou Scenes resterende lokaler.

Hele Nye Tou drives av Tou etter avtale med Stavanger kommune (huseier). Tou vil være ansvarlig for all utleievirksomhet og innholdsutvikling i anlegget.

Det gjøres oppmerksom på at framdriften for videre renovering vil være avhengig av framtidige avsetninger i kommunens årlige handlings- og økonomiplaner (budsjett).

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217

Besøk oss på Facebook for siste nytt.

Støttes av: