Tou Scene AS


Kontortid man-fre kl 09-15.
Administrasjon/tlf: 51 53 05 95
Billetter
Epost: tou(at)touscene.com
Postadresse: Pb 1590, 4093 Stavanger
Besøksadresse: Kvistøygaten 25, 4012 Stavanger

Kontakt


Daglig leder
Per Arne Alstad
paa(at)touscene.com
tlf. 93004217

Scenekunstansvarlig
Lene Aareskjold
lene(at)touscene.com
tel. 45665855

Musikkansvarlig og teknisk koordinator
Espen Håland
espenh(at)touscene.com
tel. 91691944

Bar / Eventleder
Felicia Gulbrandsen
felicia(at)touscene.com
tel. 95887011

Regnskap
Morten Hjorth Mosnes
morten(at)touscene.com
tel. 45397703

Kommunikasjon
Kenneth Bjerga
kennethb(at)touscene.com
tel. 41074274

Prosjektkoordinator
Mari Rossavik
mari(at)touscene.com
tel. 93607194

About Tou Scene.


TOU SCENE is a total art factory under development in Stavanger East housed in a unique building with more then a century of history in its walls. Originally TOU BREWERY, a cornerstone company in Stavanger was situated in the building. All brewing operations stopped around 1980. It was abandoned until 2001, when different cultural activities started happening in the building. This was the start of the development of TOU SCENE.

Office hours Mon-Fri 09-15.
Administration / tel: 0047 51 53 05 95
Tickets Email: tou(at)touscene.com
Mailing address: PO Box 1590, 4093 Stavanger
Address: Kvitsøygaten 25, 4012 Stavanger

Contact

Management / Operations / Construction :
Per Arne Alstad
paa(at)touscene.com - tel: 93004217

Program / Performing Arts :
Lene Aareskjold
lene(at)touscene.com - tel:45665855

Program / Music / Technical Coordinator :
Espen Haaland
espenh(at)touscene.com - tel:91691944

Bar / Event:
Felicia Gulbrandsen
felicia(at)touscene.com - tel:95887011

Accounting
Morten Hjorth Mosnes
morten(at)touscene.com - tel:45397703

Communication:
Kenneth Bjerga
kennethb(at)touscene.com - tel:41074274

Project Coordinator:
Mari Rossavik
mari(at)touscene.com - tel:93607194

Hva er Tou Scene

TOU SCENE er en total kunstfabrikk under utvikling, i Stavanger Øst og holder til i et unikt bygg med over hundre års historie. Det var opprinnelig Tou Bryggeri som holdt til i bygget, en nøkkelbedrift i Stavanger. Bryggeridriften stoppet cirka 1980. Etter dette var bygget stengt. Fra 2001 ble det skrittvis tatt i bruk igjen, og dette var starten på utviklingen av Tou Scene AS.

Tou Scenes publikumslokaler består av scener og ulike prosjektrom som benyttes til program og utleie og Tou Scene presenterer hele året et program for publikum innenfor et mangfold av kunstformer. Programmet har satt Tou Scene på kartet som en av Norges mest framtidsrettede og dynamiske kultur-arenaer. Tou Scene bygger sin virksomhet på et nettverk av skapende kunstnere. En rekke kunstnere og organisasjoner/firmaer leier lokaler og driver sin produksjon på huset.

Senteret er organisert som non-profit aksjeselskap eid av kunstnere og støttespillere. I 2009 ble Gamle Tou Bryggeri kjøpt av Stavanger Kommune med 11.500 kvm.

En mulighetsstudie er laget under tittelen "Nye Tou". Tou Scene har hånd i hånd med dette utviklet Tou Visjonen. Tou Scene er medlem av nettverket for uavhengige kunstsentere Trans Europe Halles.

Tou Scene er støttet av Stavanger Kommune, Rogaland Fylke, Det kongelige Kultur- og vitenskapsdepartementet og Norsk Kulturråd.

Teknisk info

Teknisk info for de ulike scenene:

Styret

 • Per Ramvi, leder
 • Svein Dybdahl, nestleder
 • Hans Willock Bræin, styremedlem
 • Marit Victoria Wulff Andreassen, styremedlem
 • Hanne Berentzen, styremedlem
 • Kristin Gustavsen, styremedlem
 • John Øivind Eggesbø, styremedlem
 • Lene Aareskjold, styremedlem
 • Terez Hollo-Klausen, styremedlem
 • Mona Orstad Hansen, varamedlem
 • Tom Isachsen, varamedlem
Strategiplan TSK VEDTATT

Scene 1

Scene 1 er brygghuset fra 1966, med hvite betongvegger, takhøyde 7.5 meter og store vinduer. Kan enkelt blendes og gjøres om til white cube eller black box ved hjelp av rullegardinger og tepper. Gulvet er gråmalt dempet spon. Eventuell scene bygges av moduler. Til teater- og danseforestillinger kan f.eks. bygges et publikumsamfi med 90 plasser og en 6x8 m scene. Til Scene 1 hører to små tekniske rom og én artistgarderobe.

Det er inngang fra Tou Vindu og fra Tou Cafe Bar, dessuten utgang til terrasse.

 • Areal: 16x8 = 128 kvm
 • Cafeoppsett:100
 • Stolrader: 120
 • Stående: 210 (260)

Maskinhallen

Dette fantastiske rommet ble innviet under Tou Camp 2011.

Alle store gulvfaste tanker, kar og installasjoner er fjernet, og gulvet jevnet. I taket er derimot så mye som mulig beholdt, av rør, tanker, kraner etc i den karakteristiske gulfargen. Andre detaljer er flislagte vegger og hvelvinger i taket. Arkitektkontoret Helen&Hard har designet en ny bardisk basert på en forlengelse av det eksisternde røropplegget.

Bunkeren blir brukt som inngangsparti. En ny ramp fører ned i hallen. Den tekniske installasjonen er enkel: Lyd og lys og foreløpig ingen ventilasjon. I Tou Scenes fremtidsplaner er Maskinhallen en lobby til ny Black Box scene.

 • Cafeoppsett:100
 • Stolrader: 150
 • Stående: 290

Scene 2

Scene 2 befinner seg i det gamle brygghuset fra 1924. Et enestående rom med storslåtte marmorvegger: minner fra Tous glansdager. Rommet representerer noe av sjelen i Tou og var det første rommet som ble brukt til kunstnerisk virksomhet i Juni 2001. De nedre planet (betonggulv) og det øvre planet (tregulv) er bundet sammen med en liten marmortrapp.

Egnet for mindre konserter og scenekunst og visninger, og som forlengelse av cafe. En typisk scenestørrelse kan være 4x3 eller 4x2 meter.

 • Gulvflate 10x10 = 100 kvadratmeter
 • Cafeoppsett:50
 • Stolrader: 60
 • Stående: 150

Tou Bar

Tou Bar binder Scene 2 og Scene 1 sammen og fungerer som et naturlig samlingsted før og etter forestillinger. Tou Bar har også utgang til en fantastisk terasse.

En rekke morsomme detaljer med gjenbruk av materiale i møbler, tak og dekor.

 • Cafeoppsett:50
 • Stående: 100

Residens på Tou Scene

Tou Scene tar i mot forespørsel om residenser innen scenkunstfeltet og musikkfeltet.

Ta kontakt med programansvarlig Lene Aareskjold på lene@touscene.com for utfyllende info.

Loftet

Et fantastisk lokale med over hundre år gamle takkonstruksjoner. Loftet brukes til selskaper, konferanser, forestillinger og konserter.
 • Areal: 210kvm

Ølhallene

Et kompleks av gamle lagerhaller som består av en forhall, en korridor og 9 haller på 90 kvm hver. Hvitmalte betongvegger. Ølhallene blir benyttet til konserter, utstillinger, installasjoner. Teknisk utstyr må rigges opp fra gang til gang. For å få tilgang til toaletter må man over i hovedbygningen. Lokalene har et enormt potensiale, men er ikke renovert. Klimaforholdene er ikke optimale. Inngang fra gateplan.
 • Areal: ca 1500kvm alt i alt, men ikke tilgjengelig i sin helhet.

Atelier, Studio, Kontor

Tou Scene leier ut lokaler til ulike kulturaktører som studio, kontor og atelier.

Ta kontakt og meld din interesse.

Støttes av: