One gust of wind - and they all dance, Kristina GjemsScene 1

Torsdag 23. August
Dørene åpner: 18:30
Starter: 19:00
Tillatt for alle.

Kjøp!


Vi møter tre kvinnelige utøvere. Over tid har de hver for seg og sammen arbeidet med fem naturbilder som utgangspunkt for bevegelse. I prosessen har de observert og tilnærmet seg hverandres materiale og kropper. Felles og individuell forståelse, likheter og ulikheter i språk, personlighet og uttrykk blir synliggjort og knyttet sammen.

Publikum inviteres inn i et scenisk landskap bestående av organiske mekanismer og prosesser, hvor utøverne gjennomgår et felles ritual. Uten å forlate eget ståsted responderer de på det som oppstår i mellomrommene. Nettverk av røtter knyttes, lyden forplanter seg i rommet, luften vibrerer og kroppene virvles av samme vindkast.

Arbeidet undersøker kropp og væren som natur, og det at vi gjennomlever en syklus som deles med alt liv. Vår evne til å skifte ham, til å manifestere ulike vesener, energier og historier er et gjennomgående tema i verkene til Kristina Gjems. Hennes praksis handler om å få tilgang til mer av det vi er, og å komme i berøring med det kroppen bærer av felles historie. Ved å henvende seg til det stedet i oss som ligger mellom intellekt og instinkt, søker Gjems å skape rom for undring og sansning.

Koreograf: Kristina Gjems
Utøvere: Fernanda Branco, Marianne Kjærsund, Kristina Gjems Kostymer og scenografi: Eric Williams
Lydbilde: Morten Pettersen
Lysdesign: Martin Myrvold Lysavvikling: Carlos Valente
Produsent: Jorunn Kjersem Hildre
Foto: Tale Hendnes
«One gust of wind - and they all dance» hadde premiere ved Dansens Hus, Oslo, i mai 2017 med fem utøvere, Fernanda Branco, Marianne Kjærsund, Kristina Gjems, Loan Ha og Cecilie Lindeman Steen.
Støttes av: