Baksnakk: Aase-Hilde Brekke om performancekunstens historie og relasjon til teaterloftet

Fredag 26. Oktober
Dørene åpner: 10:30
Starter: 11:00
Tillatt for alle.

Kjøp!


Samtidskunsten beskrives ofte som performativ og en del kunstnere arbeider også spesifikt med performancekunst i tillegg til andre kunstuttrykk. I forelesningen får du vite mer om opprinnelsen til kunstformen gjennom et historisk tilbakeblikk fra den historiske avantgarden på begynnelsen av 1900-tallet og neoavantgarden fra 1960/70-tallet, til den internasjonale kunstarena i vår egen tid. I forelesningen får du også innblikk i performancekunst i relasjon til teaterets historie og ritualer.

Aase-Hilde Brekke, Kunstner, produsent, faglitterær forfatter og skribent
Aase-Hilde har bred erfaring med visuelle multimediale performancekunst både som aktør, kunstnerlærer og produsent siden 1992. Hun har undervisningserfaring fra høgskoler og universitet b.la. fra NTNU, UIB og står oppført som foreleser hos Norske Kunstforeninger. Hun deltok i vandreutstillingen Hommage à Iver Jåks (2008-2010), og har stilt ut visuell kunst (foto, mixed-media) bla. i USA, England, Tyskland. Hun deltok i nasjonalt fagråd for visuell kunst i Norsk Kulturskoleråd. Hun jobber også for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg for å utvikle prosjekt for barn-unge i kultur-helsefeltet.

Aktuell med boken: PÅ TVERS med performancekunst, teori, metodebok, støttet av Det Faglitterære Fond.

Arrangementet har fri entré.

Baksnakk er Tou Scenes fagsnakk program. Programmet skal være en inngang til videre fordypning i fagfelt som for noen kan oppleves utilnærmelig. Tema vil derfor spenne over et vidt spekter av problemstillinger som befinner seg i samtidens performative kunstuttrykk og etter innspill fra scenekunstfeltet selv. Fagprogrammet vil gå i dybden av ulike tema og skal være et gratis eller rimelig supplement til det lokale scenekunstmiljøet og alle interesserte.

Støttes av: