BURK@LERRETScene 1

Fredag 07. Mars
Dørene åpner: 18:30
Starter: 19:00
Tillatt for alle.

Kjøp!


BURK@LERRET er en video installasjon og performance som vises som en forestilling. Formen og forløp er tilknyttet nærmere visuell kunst en teater.

Verkets emne samler seg hovedsaklig rundt burkaen som en metafor for volden øvet spesifisk mot kvinner og for sensuren kroppen blir utsatt for. Volden og sensuren mot kroppen generelt dikteres fra egen samt fremmede kulturer og kan føles påtrengede, manipulerende, snikende og foruroligende brutal.

Agnes Btffn har i tidligere performance brukt burkaen som metafor for konsum som tvangstrøye mot menneskets kropp og sjel.

Med BURK@LERRET går hun videre med sine utforskinger og refleksjoner og både de fysiske elementer og handlinger samt diktene hun har brukt tidligere blir å se i forestillingen.

Diktene:
"I am blame, my name is woman" av en poet som ønsker å være anonym av sikerhets årsaker og
"Kubber Huggerter Daggerter Huggerter" fra Paradiseffekten (Aschehoug 2004) av Torild Wardenær.

Video projeksjoner er opptak av menesker som leser diktet "I am blame, my name is woman" i forskellige språk som engelsk (diktets original språk), fransk, spansk, italiensk, arabisk, kinesisk, tysk, norsk og dari (persisk fra Afganistan).

Under forestillingen opppfordres publikum til å ta egne bilder av seg selv og venner inn i installasjoen.

Prosjektet startet som et felles verk etter invitasjon av den franske multimedia kunstneren Gérard Chauvin. Begge kunstnere på hver sin måte utforsker kroppens physisk og sosial synlighet, spørsmål om identitet og identitet knyttet til skjønn. De utviklet så hver sitt verk.
Begge prosjekter bygger rundt en felles form, med felles elementer. Man vil kunne gjennkjenne video opptak, formen på installasjonen, klesmetaforer og et felles behov for å sette på dagsorden sensuren som kroppen utsettes for.

"BURK@LERRET" av Agnes Btffn på Tou Scene Stavanger Norge, 7 -11 mars 2014.

“SCREEN CLOTHES" ou vêtements écran et préjugés” av Gérard Chauvin på L'abbaye de la Courronne Frankrike, 12 mai til 12 juni 2014.

----------------

- Video installation, performance, show

BURK@LERRET / BURK@SCREEN is a video installation, a performance and a show which esthetic and prosesses are more of the visual art’s than the theater’s.

In this work, the burqa is used as a metaphore for the violence exercised most spesific on women and for the sensorship the body is subjected to. The violence and sensorship on the body in general is dictated by our own culture as much as by foreign cultures and can be perceived intrusive, manipulative, insidious as well as alarmingly brutal.

Agnes Btffn has in her earlier performances used the burqa as a metaphore for an expression of extreme consumption and as a straitjacquet to the human’s boddy and soul. Whith BURQ@SCREEN she caries on exploring and actions and poems she has used in earlier works will figure in the show.
The poems:
"I am blame, my name is woman" by a poet who remains anonymous for security reason and
"Kubber Huggerter Daggerter Huggerter"(Clubs daggers broadswords)" from Paradiseffekten (Aschehoug 2004) by Torild Wardenær.

The projections are of people reading the poem "I am blame, my name is woman" in different languages, as english (the original language), french, spanish, italian, arabic, chinese, german, norwegian and dari (persian spoken in Afganistan).

The public who visits the installastion is urged to take pictures as the show developes, of oneself and friends in and around the installation.

The project started in common after an invitation by the french multimedia artist Gérard Chauvin. Both artists explore the body's physical and sosial visibility, questions about identity and identity related to gender. They then developed
each their work.
Both works are build around a common shape, with common elements. It is possible to recognise, in each work, the video recordings, the shape of the installation, the clothing metafores and a common concern to establish focus om sensorship set on the human body.

"BURK@LERRET" by Agnes Btffn at Tou Scene, march 7 to 11, 2014.

“SCREEN CLOTHES ou vêtements écran et préjugés” by Gérard Chauvin at L'abbaye de la Courronne in the south west of France, mai 12 to june 12 2014.

Støttes av: