GRUNNLOVSJUBILEET: Debatt “Oljeavhengighet og klimakrise”Scene 1

Tirsdag 14. Oktober
Starter: 19:30
Tillatt for alle.Olje- og gasseventyret har hatt enorm betydning for den norske velstanden, og ved politisk styring skal inntektene sikres også for framtidige generasjoner. På bakgrunn av de siste rapportene fra FNs Klimapanel om global oppvarming som følge av stigende CO2-utslipp, samt økonomers advarsler om at fossilindustrien kan bli akterutseilt, har spørsmålet reist seg om det er i våre barns interesse at virksomheten fortsetter for fullt, med økte konsesjoner og høyt investeringsnivå - eller om det er industrien og byråkratiet som er på autopilot. Hvilke midler finnes for å styre utviklingen mot reell bærekraft, og hvilke hindringer må vi gjennom? Hver innleder får 10 min til disposisjon. Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen. Debatten avsluttes senest 21:15.
Ordstyrer: Espen Røsbak, festivalsjef for Kapittel- Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet.
I forkant av debatten kan man oppleve både filmen “There once was an island”, utstillingen av Linda Karin Larsen og forestillingen «Stemmebånd», alt i sammenheng med debatten.

DELTAKERE: Mari Gjengedal:
Hvorfor trenger Norge et Framtidsombud? Mari Gjengdal er leder i Spire, som er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser, med fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel.

Morten Tønnessen:
Etiske problemstillinger i forholdet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og politikere i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Morten Tønnessen er førsteamanuensis i filosofi ved UiS, og aktiv i Concerned Scientists Norway.

Klaus Mohn:
Økonomisk risiko knyttet til investeringer i olje- og gassindustrien. Klaus Mohn er professor i petroleumsøkonomi, Handelshøgskolen ved UiS, tidl sjeføkonom i Statoil.

Frede Cappelen:
Må endringene skje i samarbeid med, eller på tross av industrien? Hvordan kan vi utvikle arbeidsplasser tilpasset et lavkarbon-samfunn? Frede Cappelen er tidl. miljørådgiver i Statoil og tidl. statssekretær i Miljøverndepartementet, og driver firmaet Climate Change.

Otto Bjelland:
Hva vil det kreve av oss å legge om til et nullutslippssamfunn? Fokus på bla.a satsning på på nasjonal og lokal sjøberging, samt hvilke utfordringer og muligheter det vil medføre. Otto Bjelland er aktiv i Besteforeldrenes Klimaaksjon. Terapeut, naturmedisiner, Cand.Polit. med sosiologi som spesiale.

Illustrasjon: André Martinsen.

Gratis.

Arr: Tou Scene og Erikk McKenzie.
Støttes av: